Gadewch i ni Feistroli Llofnodion Allweddol

ein blog

Mae'n ofynnol ym maes llafur gradd 5 eich bod yn gwybod am bob llofnod allweddol mawr a lleiaf. I helpu gyda'ch proses ddysgu astudiwch y siart llofnod allweddol isod. Efallai y byddai hefyd yn werth ysgrifennu’r siart hwn ar ddechrau eich arholiad a’i ddefnyddio fel cyfeiriad ar gyfer llawer o’r cwestiynau yn yr arholiad.

Gadewch i ni Feistroli'r Cyfnod

ein blog

Gradd 5: Cyfyngau: Cyflwyniad

Mewn theori cerddoriaeth, mae'r term cyfwng yn disgrifio'r berthynas rhwng traw dau nodyn. Gellir disgrifio ysbeidiau fel: Harmonig – os yw'r ddau nodyn yn swnio ar yr un pryd. Alaw – os yw'r nodau'n swnio'n olynol.

dadogi

ein blog