sbectol a nodiadau cerddoriaeth ysgrifenedig

Dysgwch Theori Cerddoriaeth Gradd 1 trwy ddefnyddio'r adnoddau canlynol ar gyfer pob gwers.

Gradd 1

Gradd 1

Mae gan bob gwers fodiwl esbonio ac adran Holi ac Ateb, ynghyd â thiwtorialau fideo. Ar ddiwedd pob gradd, fe welwch gyfres o brofion ar-lein i wirio eich lefel dysgu eich hun. Os ydych wedi cofrestru ar gyfer mynediad i diwtorialau gwefan a fideo neu wersi un i un, gallwch fewngofnodi a derbyn profion amser real ar-lein a fydd yn cael eu marcio yn unol â hynny.

Mae theori cerddoriaeth yn rhan hanfodol o greu cerddoriaeth. Mae angen i bob cerddor ddeall beth mae'n ei chwarae a pham mae angen dilyn rhai gweithdrefnau. Os byddwch yn gweithio drwy maes llafur Gradd XNUMX byddwch yn cael y wybodaeth angenrheidiol i'ch helpu i ennill tystysgrif theori Gradd XNUMX (ABRSM). Mae'r wybodaeth hon hefyd yn hanfodol cyn cychwyn ar fodiwlau Gradd XNUMX.

Pob lwc gyda'ch astudiaethau.