sbectol a nodiadau cerddoriaeth ysgrifenedig

Mae dysgu gyda gwersi, tiwtorialau fideo a phrofion ar-lein yn edrych yn agosach ar raddfeydd Mawr a Mân, Llinellau Cyfriflyfr, Llofnod Amser a llawer mwy…

Gradd 2

Gradd 2

Mae gan bob gwers fodiwl esbonio ac adran Holi ac Ateb, ynghyd â thiwtorialau fideo. Ar ddiwedd pob gradd, fe welwch gyfres o brofion ar-lein i wirio eich lefel dysgu eich hun. Os ydych wedi cofrestru ar gyfer mynediad i diwtorialau gwefan a fideo neu wersi un i un, gallwch fewngofnodi a derbyn profion amser real ar-lein a fydd yn cael eu marcio yn unol â hynny.

Dylech bellach fod wedi cwblhau maes llafur Gradd 1 a bod yn barod i symud ymlaen i Radd 2. Os byddwch yn gweithio drwy'r maes llafur Gradd 2 byddwch yn meddu ar y wybodaeth angenrheidiol i'ch helpu i ennill y Tystysgrif theori Gradd ABRSM (ABRSM) . Mae'r wybodaeth hon hefyd yn hanfodol cyn cychwyn ar y modiwlau Gradd 2.

Pob lwc gyda'ch astudiaethau.