sbectol a nodiadau cerddoriaeth ysgrifenedig

Gwersi a thiwtorialau fideo gyda phrofion hunan-farcio yn cwmpasu Alto cleff, cyfatebol Enharmonig, Duplets, Triads a mwy…

Gradd 4

Gradd 4

Mae gan bob gwers fodiwl esbonio ac adran Holi ac Ateb, ynghyd â thiwtorialau fideo. Ar ddiwedd pob gradd, fe welwch gyfres o brofion ar-lein i wirio eich lefel dysgu eich hun. Os ydych wedi cofrestru ar gyfer mynediad i diwtorialau gwefan a fideo neu wersi un i un, gallwch fewngofnodi a derbyn profion amser real ar-lein a fydd yn cael eu marcio yn unol â hynny.

Dylech bellach fod wedi cwblhau maes llafur Gradd 3 a bod yn barod i symud ymlaen i Radd 4. Os byddwch yn gweithio drwy'r maes llafur Gradd 4 byddwch yn meddu ar y wybodaeth angenrheidiol i'ch helpu i ennill y Tystysgrif theori Gradd ABRSM (ABRSM) Tystysgrif theori gradd 4. Mae'r wybodaeth hon hefyd yn hanfodol cyn cychwyn ar y modiwlau Gradd 5. Pob lwc gyda'ch astudiaethau.