sbectol a nodiadau cerddoriaeth ysgrifenedig

Mae’r adnoddau’n cynnwys Diweddebau, Cordiau, Trawsgyweirio, Arwyddion Cywair a llawer mwy…

Gradd 5

Gradd 5

Mae gan bob gwers fodiwl esbonio ac adran Holi ac Ateb, ynghyd â thiwtorialau fideo. Ar ddiwedd pob gradd, fe welwch gyfres o brofion ar-lein i wirio eich lefel dysgu eich hun. Os ydych wedi cofrestru ar gyfer mynediad i diwtorialau gwefan a fideo neu wersi un i un, gallwch fewngofnodi a derbyn profion amser real ar-lein a fydd yn cael eu marcio yn unol â hynny.

Dylech bellach fod wedi cwblhau maes llafur Gradd 4 a bod yn barod i symud ymlaen i Radd 5. Os byddwch yn gweithio drwy'r maes llafur Gradd 5 byddwch yn meddu ar y wybodaeth angenrheidiol i'ch helpu i ennill y Tystysgrif theori Gradd ABRSM (ABRSM) Tystysgrif theori gradd 5. Pob lwc gyda'ch astudiaethau.